NATO Akadémia: elrettentés és védelem a 21. században

A Nemzetközi Ifjúsági Atlanti Tanács és a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács szervezésében az elrettentés és a védelem témáját vizsgálta a 2023-as NATO Akadémián, amelynek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) adott otthont október 5-6-án.

Az esemény fő támogatója a NATO Public Diplomacy Division (PDD) volt, továbbá hivatalos partnerként vett részt az International Republican Institute (IRI), valamint az NKE Eötvös József Kutatóközpont (EJKK) Amerika Kutatóintézete. A rendezvény előadói az elrettentés elméleti, történeti, technológiai és társadalmi kérdéseit vitatták meg huszonkét ország harmincöt hallgatójával.

Deli Gergely, az NKE rektora megnyitóbeszédében kiemelte a közjót szolgáló nemzetközi szakmai partnerségek építésének jelentőségét, ékes példaként említve az idei NATO Akadémia Ludovika Campuson történő megrendezését. Hozzátette: bár a nukleáris stabilitás évtizedek óta a nemzetközi biztonság kiemelt kérdései közé tartozik, a multipoláris világ visszatérése és a geopolitikai verseny kiéleződése sok tekintetben új kérdésekkel szembesít bennünket, ezért az elrettentésről is érdemes új megvilágításokban beszélnünk.

Szöllősi Antal ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztályának vezetője emlékeztetett: noha az elrettentés nem újdonság a NATO feladatainak listáján, az elmúlt tizenöt évben tapasztalt stratégiai sokkhatások révén új biztonsági környezet alakult ki, így a kollektív védelem az eddigieknél is nagyobb hangsúllyal került a Szövetség figyelmének középpontjába. Somogyi Gyula, a Külgazdasági és a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Főosztályának vezetője sajátos megközelítésben világított rá a nukleáris elrettentésre, kiemelve az emberi tényező jelentőségét, valamint az elrettentés popkultúrában való sokrétű megjelenését. A főosztályvezető szerint az elrettentés vizsgálata különösen annak következményei mentén érdekes, mivel ez utóbbiak gyakran nehezen azonosíthatók.

A NATO Akadémia kiemelt vendége volt Jessica Cox, a NATO nukleáris igazgatója (Nuclear Policy Directorate), aki ismertette a hatásos elrettentés fő elméleti komponenseit, valamint azok NATO általi gyakorlati megvalósítását. Jessica Cox és Mártonffy Balázs, az NKE EJKK Amerika Kutatóintézetének vezetője felhívták a figyelmet az orosz-ukrán háború potenciális nukleáris eszkalációjának problémájára, de kitértek a non-proliferációs folyamatok kilátásaira is, különös tekintettel az amerikai-orosz START megállapodáshoz való kínai csatlakozás kérdésére.

A NATO Akadémia kétnapos képzési program keretében biztosít fórumot a nemzetközi biztonsági környezet változásainak és a NATO adaptációjának megvitatására, melynek során a résztvevő fiatalok nemcsak szakmai előadásokat hallgathatnak, hanem lehetőségük nyílik nemzetközi szakértőkkel folytatott közvetlen eszmecserére is.

A rendezvényt a Honvédelmi Minisztérium, a Külgazdasági és a Külügyminisztérium képviselői,  a NATO Public Policy Division, valamint az International Republican Institute támogatták.

Fotó: Szilágyi Dénes

Facebook
Twitter
Linkedin