Rólunk

A Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács (MIAT) 1995-ben jött létre a Magyar Atlanti Tanács ifjúsági szekciójaként. Teljes jogú tagja a Youth Atlantic Treaty Association (YATA) nemzetközi hálózatnak. Alapfeladatának tekinti az atlanticizmus eszmeiségének népszerűsítését a magyar fiatalság – beleértve a középiskolások, egyetemisták és fiatal szakemberek – körében.

Célunk már a kezdetekkor az volt, hogy elősegítsük Magyarország európai integrációjának elmélyítését a hagyományos európai értékek közvetítésén keresztül, valamint progresszív magyar szerepvállalást kezdeményezzünk a régióban és az euro-atlanti közösségben egyaránt. Ennek érdekében a MIAT tagjai elkötelezett szervezői és résztvevői számos nemzetközi programnak, amelyek hozzájárultak a MIAT kiterjedt nemzetközi hálózatához. Elkötelezettek vagyunk a jövőben is biztosítani tagjaink számára a hazai és külföldi szakmai programokon való részvételt, mely alkalmak egyedülálló lehetőséget biztosítanak a szakmai fejlődésre és nemzetközi kapcsolatok építésére.

A MIAT tagjai már egyetemi tanulmányaik során is nagy hangsúlyt fektetnek az euro-atlanti integráció eszmei, történeti, szervezeti, kulturális, gazdasági és politikai, vagy éppen katonai aspektusainak megismerésére, hogy ezáltal biztos alapra építve alakítsuk ki tevékenységünk pilléreit, melyek az alábbiak:

  • Információ-átadás, tájékoztatás olyan közhasznú, közérdekű rendezvényekről, melyek a magyar fiatalok képzését, európai értékrendjének fejlődését szolgálják;
  • Öntevékeny ifjúsági csoportok tevékenységének segítése, az önképzés támogatása;
  • Tudástranszfer saját szervezésű programokon keresztül;
  • Kapcsolatok felvétele és ápolása hazai, illetve külföldön működő szakmai szervezetekkel;
  • Céljainak megvalósítása érdekében együttműködés más társadalmi szervezetekkel;
  • Valós, hatékonyan működő fórum megteremtése, amely lehetőséget biztosít a szabad véleménynyilvánításnak, az eszmecserének, társadalmi problémák megvitatásának és a társadalmi kohézió erősítésének az euro-atlanti értékek jegyében.

Debrenti Á. Félix

elnök

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok BA szakán végzett tanulmányait követően az ELTE gazdálkodástudományi Intézetében kezdte meg MA tanulmányait vezetés és szervezés szakirányon. Jelenleg az Antall József Tudásközpont Tehetséggondozás és Innováció Iroda vezetője, a The Budapester magazin főszerkesztője, a Népszava vendégírója, a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács elnöke, valamint a Magyar Atlanti Tanács alelnöke.

Email cím: president@yata.hu

Szilágyi Laura

alelnök

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi biztonság– és védelempolitika alapszakán végzi tanulmányait. Fő kutatási területét az Oroszországi Föderáció katonapolitikája és a nemzetközi fegyverzetellenőrzési rezsimek képzik. Tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak, továbbá a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács kommunikációs alelnöki pozícióját tölti be.

Szépvölgyi Norbert

alelnök

Szépvölgyi Norbert a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán szerezte meg nemzetközi tanulmányok BA diplomáját. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi tanulmányok MA szak hallgatója. Norbert gyakornokként dolgozott a Külügyi és Külgazdasági Intézetben, emellett Fiatal Európai Nagykövet volt. Továbbá, Magyar Ifjúsági Atlanti Tanácsban professzionális munkáért felelős alelnöki pozíciót tölti be.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Félix Debrenti

Félix Debrenti