Új parancsnoka van a Magyar Honvédségnek

Rendkívüli állománygyűlést tartottak 2021. május 31-én Székesfehérváron, ahol Benkő Tibor honvédelmi miniszter dr. Ruszin-Szendi Romulusz korábbi dandártábornokot jelölte a megüresedő parancsnoki pozícióra. Az új parancsnok június 5-én vette át kinevezését Áder János köztársasági elnöktől az Országház kupolacsarnokában.

Eseménydús időszakot tudhat maga mögött a Magyar Honvédség, az elmúlt időszak pedig kifejezetten bővelkedett fordulatokban. Június 1-jén ugyanis Áder János köztársasági elnök, a honvédelmi miniszter előterjesztésére felmentette Korom Ferenc vezérezredest, a Magyar Honvédség parancsnokát. A vezérezredes felmentése saját kérésére történt, aki mindezt azzal indokolta, hogy a 2018-ban rábízott feladatokat legjobb tudása szerint és sikeresen teljesítette. Szerinte az elkövetkező időszak és a további feladatok egy más típusú vezetőt kívánnak meg.

Forrás: honvedelem.hu

A gyűlésen Benkő Tibor honvédelmi miniszter megköszönte Korom Ferenc vezérezredes vezetői munkáját, és ennek elismeréseként tárgyjutalomban részesítette, valamint a Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetésre terjesztette fel. Az is kiderült, hogy a leköszönő parancsnok továbbra is a Honvédséget szolgálja majd, nemzetközi diplomáciai környezetben folytatja munkáját. A miniszter elhangzó beszédében méltatta az eddigi eredményeket, rámutatott arra, hogy a vezérezredes irányításával megtörtént a minisztérium és a vezérkar szétválasztása, a parancsnokság létrehozása, valamint kezdetét vette a nagyszabású Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program is, amely keretén belül már ez idő alatt sok technikai eszközt szereztek be és állítottak rendszerbe.

Az elkövetkező időszakban a magyar haderőfejlesztés egy másik fontos iránya kerül előtérbe”… a katonákat középpontba állítva, az oktatás, a képzés, a felkészítés, a tartalékos katonák minél nagyobb létszámban történő állományba helyezése ….”  Elmondta, hiszi azt, hogy az új parancsnok és az MHP állománya biztosítani fogja a Korom Ferenc vezérezredes által elindított munka folytonosságát.

Korom vezérezredes utódjának kilétét nem kellett sokáig találgatni. Az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök május 28-án felmentette dr. Ruszin-Szendi Romulusz dandártábornokot, a Honvédelmi Minisztériumban betöltött humánpolitikáért felelős helyettes államtitkári pozíciójából, amelyet 2020. áprilisától töltött be, már sejteni engedte az előléptetését. 

Ruszin Romulusz, már fiatal korában elkötelezte magát a katonai hivatás mellett. Eddigi tanulmányai és szakmai tapasztalatai is hűen tükrözik elhivatottságát. Nem csak hazai neves képzési intézményekben, de külföldön is igyekezett gyarapítani tudását, amelyet a haza szolgálatába állíthat. A főiskola elvégzése után, egyetemi diplomáját és doktori végzettségét a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szerezte meg. Felsővezetői katonai végzettséget Amerikában szerzett, az Amerikai Egyesült Államok hadseregének szárazföldi akadémiáján, ahol mesterdiplomát szerzett. Ezeken kívül pedig több szakmai tanfolyamot is elvégzett. Szakmai életútja is fokozatosan felfelé ívelt, számos komoly feladatot látott már el korábban is. A teljesség igénye nélkül például, több alakulatnál szolgált parancsnokként hazánkban és külföldön egyaránt. 2007-ben például az iraki NATO misszióban bizonyíthatott, míg 2011-ben Afganisztánban, a Tartományi Újjáépítési Csoport parancsnokaként.  2014-től a Honvéd Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökségén osztályvezetőként teljesített szolgálatot, később csoportfőnöki kinevezést kapott. 2019-ben került a Honvédelmi Minisztériumhoz, ahol 2020. áprilisától a humánpolitikai ügyekért felelős helyettes államtitkári pozíciót töltötte be. Folyamatos fejlődni vágyása teheti őt alkalmassá a rá bízott komoly feladat megvalósítására. 

A Magyar Honvédség új parancsnoka június 5-én vette át kinevezését Áder János köztársasági elnöktől, amely 2026. május 31-ig szól. Orbán Viktor miniszterelnök úr az ünnepségen sok sikert és jó egészséget kívánt a vezérőrnagynak munkájához, kiemelve hogy egyik fő feladata az lesz, „hogy fegyelmezett belső rendjének és a katonaeszmények megőrzése mellett a hadsereget beleszerkessze, beleillessze a magyar társadalomba, fiatalok tízezreit nyerje meg, készítse fel, képezze ki a haza védelmére és a katonaeszmények tiszteletére”.

Facebook
Twitter
Linkedin
Kanizsai Judit Lilla

Kanizsai Judit Lilla

Kanizsai Judit Lilla a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem biztonság– és védelempolitika alapszakán szerezte diplomáját, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nemzetközi igazgatás MA szakán folytatta tanulmányait. Ezidő alatt egy multinacionális vállalatnál helyezkedett el, távolodva a nemzetközi kapcsolatok világától. 2019-ben közgazdászként diplomázott, vezetés és szervezés MA szakon a Szent István Egyetemen. Mivel érdeklődése továbbra is fennmaradt a nemzetközi kapcsolatok területe iránt, a MIAT közösségét erősíti belső program koordinátorként. Jelenleg közbeszerzési területen igyekszik elmélyíteni tudását. Szabadidejében rendszeresen sportol, szívesen vesz részt önkéntes és jótékonysági programokon.