Sub-regional Meeting

2018.12.06.
Brüsszel – ATA HQ

A Youth Atlantic Treaty Association szervezésében megvalósult sub-regional meetingen Debrenti Á. Félix, MIAT elnök vett részt.

A megbeszélésen Kanada, Spanyolország, Nagy-Britannia, Portugália, Izland, Bosznia-Hercegovina és Magyarország ifjúsági szervezeteinek képviselői, valamint levezető elnökként Amish Laxmidas, azóta leköszönt YATA elnök vitatták meg az alábbi témákat:

  • Közös YATA programterv felvázolása a 2019-es évre vonatkozóan, valamint a YATA szerepének megértése a 70. évforduló tekintetében:
    • YATA programtervek és kapcsolódási lehetőségek a nemzeti tagszervezetekkel
    • YATA célkitűzések és ennek hatásai a jövő vére vonatkozóan.
  • A közösen kitűzött célok implementációjának kidolgozása
  • A szervezési feladatok körvonalazása 

A megbeszélésen minden Chapter részletesen beszámolt a saját szervezetének működéséről, felépítéséről, programokról és tervekről, illetve hogy milyen területeken várják a segítséget a YATA-tól, továbbá hogy milyen együttműködési lehetőséget látnak megvalósíthatónak. Általános problémaként jelent meg a nem megfelelő kommunikáció a tagszervezetek között, így sok Chapter nem értesül a pályázatokról, kezdeményezésekről és hírekről. Ennek fejlesztése érdekében célként egy közös kommunikációs csatorna kialakítását szorgalmazták a tagszervezetek képviselői, mely elképzelés szerint közös levelezőlistára kerülnének fel a tagállamok kijelölt személyei, akik a híreket továbbítanák a tagoknak. A YATA részéről továbbá ígéret érkezett azt illetően, hogy a jövőben aktívabban közvetítenek az ATA és a tagállami szervezetek között. A tavasszal esedékes tagállami programok kapcsán a YATA – lehetőségeihez mérten – szeretne aktívabban részt venni, például tagok delegálásával. 

Felmerült egy YATA kiadvány terve is, mely szerint 2019-ben a tagállami szervezetek tagjainak publikációs lehetőséget kínálnának egy közös kiadványban, mely jövő év végén kerülne nyomdába. A korlátozott pénzügyi és humánerőforrás kapacitás miatt tagállamonként a legjobb 1-2 publikáció jelenne meg, amelynek lektorálását, tördelését és egyéb, a megjelenéshez szükséges feladatait a jelenlévők egymás között osztották fel. 

Facebook
Twitter
Linkedin