A Nőkért, Békéért és Biztonságért

Forrás: nato.int

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2000. október 31-én fogadta el a mérföldkőnek számító 1325-ös számú, Nőkért, Békéért és Biztonságért (Women, Peace and Security) című ENSZ határozatot, amely előtérbe helyezte a nemi szempontok figyelembevételét a konfliktusok és azok következményei kezelése során, hozzájárulva a nők békében és biztonságban játszott szerepének tudatosításához. A határozatra reagálva a NATO saját irányelveket alakított ki a témában, amelyeket széles körben vezetett be és integrált fő feladataiba. A Szövetség Nőkért, Békéért és Biztonságért (továbbiakban WPS) politikája három alapelvre épül: integráció, befogadás és integritás

Az integráció (integration) a nemi szempontok beépítését jelenti a NATO összes tevékenységébe, amely területen az évek során a Szövetség jelentős előrelépést ért el a kollektív védelemhez, válságkezeléshez, kooperatív biztonsághoz és egyéb feladatokhoz kapcsolódóan. A befogadás (inclusiveness) a nemek közötti egyensúlyt jelenti a NATO-n, valamint a nemzeti erőkön és intézményeken belül. A Szövetség bátorítja a tagokat és partnereit, hogy fegyveres erőik és védelmi létesítményeik szélesebb körben alkalmazzanak nőket, platformot teremtsenek az LMBT-vel kapcsolatos párbeszédre, a vezető beosztású nők egyenlőségére, valamint a nemi erőszak megakadályozására fókuszáló képzés biztosítására. Az integritás (integrity) az elszámoltathatóságra, a nemzetközi normák és saját alapelvek betartására és kialakítására utal. Ezen a téren hatalmas lépésnek számított a szexuális kizsákmányolás és bántalmazás ellen fellépő irányelvek elfogadása 2019-ben, habár még sok-sok feladat vár a tagokra az elv gyakorlati megvalósítása érdekében.

 

Tudj meg többet a WPS jövőképéről a NATO Nőkért, Békéért és Biztonságért felelős különleges képviselőjének irodája által készített tanulmánysorozatból, avagy kattints az alábbi linkre további általános információkért: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_91091.htm

Facebook
Twitter
Linkedin